วิธีเชื่อมต่อ AD ด้วย C#(.asp)วิธีเชื่อมต่อ AD ด้วย C#(.asp)

วิธีเชื่อมต่อ AD, AD, DirectoryServices, Active Directory

วิธีเชื่อมต่อ AD
AD ย่อมาจาก Active Directory ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูล User Account ยูสเซอร์ที่จะเข้าใช้งานบริการไดเร็คทอรีจำเป็นต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์ตัวตนหรือ Authentication จาก Server จึงจะสามารถเข้ามาใช้บริการได้ เป็นการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล

ขั้นตอน 1 using System.DirectoryServices โดย ADD References

ขั้นตอน 2
เรียกใช้ References DirectoryServices

ขั้นตอน 3 ทำการเชื่อมต่อ

 

ขั้นตอน 4 แสดงข้อมูล

โดย
sr != null หมายถึง ไม่พบข้อมูลที่เป็น null
ResultPropertyCollection เป็น Class ที่เอาไว้ดึง Properties ออกมา
string key in sr.Properties.PropertyNames ให้วนเอา Properties  ออกมา
Object myCollection in myResultPropColl[key]  ให้ดึง value ของ Properties  ที่ index ออกมา
เราก็จะได้ค่าของ Properties  นั้นๆแล้วก็นำไปใช้งานต่อ

บทความที่ให้คุณเข้าใจการเขียนโค้ด เขียนโปรแกรม เกมหลายๆอย่างมากขึ้น