1 เมตรเท่ากับกี่ตารางเมตร หรือ 1 ตารางเมตรเท่ากับกี่เมตร คิดยังไง1 เมตรเท่ากับกี่ตารางเมตร หรือ 1 ตารางเมตรเท่ากับกี่เมตร คิดยังไง

1 เมตรเท่ากับกี่ตารางเมตร, 1 ตารางเมตรเท่ากับกี่เมตร  “เมตร” คูณกับ “เมตร” ก็จะกลายเป็น “ตารางเมตร”

1 เมตรเท่ากับกี่ตารางเมตร ?

"เมตร คูณ เมตร จะได้ ตารางเมตร"

ดังนั้นเมื่อถามว่า 1 เมตรจะได้กี่ตารางเมตร ในที่นี้ จะหมายถึง
กว้าง 1 เมตร
ยาว 1 เมตร
เมื่อนำมาคูณกัน จะได้เท่ากับ 1 ตารางเมตร

ดังตัวอย่างสูตร
ตารางเมตร เท่ากับ กว้าง คูณ ยาว
Z = A x B

เมื่อ
Z = ตารางเมตร
A = ความกว้าง (เมตร)
B = ความยาว (เมตร)
แทนสูตรจะได้
Z = 1 x 1
Z = 1 ตารางเมตร

ดังนั้น 1 เมตรจะได้เท่ากับ 1 ตารางเมตร

 

บทความที่จะทำให้คุณได้รู้ทั่วไป เช่น บทสวดมนต์ วิธีการคำนวณ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ความรู้รอบตัว