ความสัมพันธ์ระหว่าง Data Governance และ Data Managementความสัมพันธ์ระหว่าง Data Governance และ Data Management

ความสัมพันธ์ระหว่าง Data Governance และ Data Management

ความสัมพันธ์ระหว่าง Data Governance และ Data Management

Data Governance
     จะทำหน้าที่ควบคุมดูแลข้อมูลไม่เกิดปัญหาหรือถ้าเกิดปัญหาก็จะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
Data Management
     จะทำหน้าที่บริหารหรือจัดการข้อมูลในลักษณะเป็นกระบวนการหรือการดำเนินงานของโครงการนั้น เช่น ข้อมูลแผนการดำเนินการ อื่นๆ

ตัวอย่าง
มีการพัฒนาโครงการ A ขึ้นมาโดย Data Management จะเป็นตัวดำเนินการ เช่น เอกสาร, ข้อมูล ต่างๆ โดยจะมี Data Governance คอยควบคุมดูแลตรวจสอบเพื่อไม่ให้ข้อมูลเกิดความผิดพลาด

บทความที่จะทำให้คุณได้รู้ทั่วไป เช่น บทสวดมนต์ วิธีการคำนวณ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ความรู้รอบตัว