เชื่อมต่อ SQL Server ด้วย node.jsเชื่อมต่อ SQL Server ด้วย node.js

เชื่อมต่อ  SQL Database โดยใช้ Node.js บน Windows, Linux, or macOS.

ในปัจจุบันการเชื่อมต่อฐานข้อมูล SQL Server มีความหลากหลาย ในบทความนี้จะกล่าวถึงการเชื่อมต่อด้วย Node.js โดยมีตัวอย่างดังนี้
node.js mssql
 

บทความที่ให้คุณเข้าใจการเขียนโค้ด เขียนโปรแกรม เกมหลายๆอย่างมากขึ้น