ทำไมต้องเล่นเกมส์กับเพื่อน ทำไมต้องมีเพื่อนเล่นเกม
ทำไมต้องเล่นเกมส์กับเพื่อน ทำไมต้องมีเพื่อนเล่นเกม

การเล่มเกมส์นอกจากจะสร้างความบันเทิงและความสนุกจากการเล่นเกมส์แล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เล่นเกมส์ด้วยกัน

การเล่มเกมส์นอกจากจะสร้างความบันเทิงและความสนุกจากการเล่นเกมส์แล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เล่นเกมส์ด้วยกัน บางคนไม่เคยรู้จักกัน ได้มารู้จักกันเพราะการเล่นเกมส์ก็มี ถือเป็นข้อดีจากการได้เล่นเกมส์ข้อหนึ่งเลย นอกจากจะได้ความบันเทิง หรือบางคนเล่นถึงขั้นมืออาชีพได้มีโอกาสไปแข่งระดับประเทศหรือระดับโลก สร้างชื่อเสียง  ความภูมิใจให้กับตัวเองและสร้างรายได้ มีโอกาสได้ไปพบปะกับผู้เล่นเกมส์ระดับนานาชาติ ได้แลกเปลี่ยนทักษะและความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเกมส์อีกด้วย


 ModifyGroup

รูปจากเพจ ModifyGroup


จะเห็นได้ว่า การเล่นเกมส์ถ้าผู้เล่นสามารถจัดสรรเวลาและความเหมาะสมในการเล่นเกมส์ได้ จะไม่มีผลเสียใดๆเลย พ่อแม่บางคนกังวลกลัวลูกจะเสียการเรียนและกลัวการคบเพื่อนจากการเล่นเกมส์ แต่หากเด็กๆ รู้จักแบ่งเวลาในการเล่นและเรียนให้เหมาะสม ก็จะไม่มีผลกระทบต่อการเรียนเลย ส่วนเรื่องการคบเพื่อนนั้น เด็กแต่ละคนจะต้องมีวิจารณญาณของตนเองในการเลือกคบเพื่อน โดยพ่อแม่คอยเฝ้าสังเกตอยู่ห่างๆและคอยสั่งสอนเขา เพียงเท่านี้หากพ่อแม่และเด็กเข้าใจซึ่งกันและกัน การเล่นเกมส์จะไม่มีโทษอะไรเลย และอาจจะทำให้เราได้พบเพื่อนที่ดีด้วย
 

ขอบคุณที่เข้ามาอ่านกันนะคะ - Title บทความเกม และ ModifyGroup
 

บทความที่ให้คุณเข้าใจการเขียนโค้ด เขียนโปรแกรม เกมหลายๆอย่างมากขึ้น