PanResponder + Polyline ทำลายเซ็น react nativePanResponder + Polyline ทำลายเซ็น react native

PanResponder + Polyline (ลายเซ็นต์)

PanResponder Polyline

บทความที่ให้คุณเข้าใจการเขียนโค้ด เขียนโปรแกรม เกมหลายๆอย่างมากขึ้น