วิธีแปลง String to Unicode(UTF-16BE) in PHPวิธีแปลง String to Unicode(UTF-16BE) in PHP

String to Unicode(UTF-16BE) in PHP

วิธีแปลง String to Unicode(UTF-16BE) in PHP ด้วยภาษา PHP มีดังนี้

บทความที่ให้คุณเข้าใจการเขียนโค้ด เขียนโปรแกรม เกมหลายๆอย่างมากขึ้น