วิธีคำนวณ BTU แอร์วิธีคำนวณ BTU แอร์

คำนวณ BTU, วิธีคำนวณ BTU

     ปัจจุบันประเทศไทยมีสภาพอากาศที่มีร้อยขึ้น จากสถิติ พ.ศ. 2564 มีอุณหภูมิสูงสุดที่ 36.9 องศาเซลเซียส [1] พ.ศ. 2565 มีอุณหภูมิสูงสุดที่ 42.6 องศาเซลเซียส [2] และ พ.ศ. 2566 มีอุณหภูมิสูงสุดที่ 43 องศาเซลเซียส [3] ทำให้ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทเครื่องปรับอากาศ ปี 2566 เติบโตขึ้น 7% [4] เพราะอากาศที่ร้อนขึ้นทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินอาชีพ เช่น อาชีพทำงานกลางแจ้ง หนึ่งในวิธีที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้คือการติดตั้งพัดลม ติดตั้งหลังคากันแดด หรือติดตั้งแอร์ แต่ในกรณีติดตั้งแอร์ผู้ใช้ใหม่หรือผู้ใช้เก่าบางคน มักจะพบปัญหาในการประมาณการของจำนวน BTU ต่อพื้นที่ให้เหมาะสม อาจจะส่งผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักและมีอัตราการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้น วิธีการแก้ไขปัญหานี้คือการคำนวณ BTU ของเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับพื้นที่ดังสูตรต่อไปนี้

BTU = พื้นที่(ตรม.) x Cooling load

อธิบาย
พื้นที่ ตารางเมตร เกิดจาก ความกว้าง คูณ ความยาว เช่น กว้าง 3 เมตร และ ยาว 2 เมตร จะได้พื้นที่ เท่ากับ 6 ตารางเมตร
Cooling load จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1.กลุ่มความร้อนสูงและใช้งานในช่วงเวลากลางวัน เท่ากับ 700-800 BTU
2.กลุ่มความร้อนต่ำและใช้งานในช่วงเวลากลางคืน เท่ากับ 600-700 BTU

ยกตัวอย่าง
พื้นที่ห้องนั่งเล่นกว้าง 9 เมตร ยาว 4 เมตร คำนวณได้พื้นที่เท่ากับ 36 ตารางเมตร และอยู่ในกลุ่มความร้อนสูงและใช้งานในช่วงเวลากลางวันมี Cooling load ที่ 700 BTU

แทนค่าตามสูตร
BTU = 36 x 700
BTU = 25,200

สรุป
ในพื้นที่ของห้องนั่งเล่นขนาด 36 ตารางเมตร จะต้องใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 25,200 BTU จึงจะเหมาะสม

 

อ้างอิง
[1] ศูนย์ภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา. "สภาวะอากาศของประเทศไทย พ.ศ.2564," [ออนไลน์]. http://climate.tmd.go.th/content/file/2355. (เข้าถึงเมื่อ: 28 เมษายน 2566).
[2] กรมอุตุนิยมวิทยา. "สรุปสภาวะอากาศทั่วไปในรอบปี พ.ศ. 2565," [ออนไลน์]. https://www.tmd.go.th/climate/summaryyearly. (เข้าถึงเมื่อ: 28 เมษายน 2566).
[3] กรมอุตุนิยมวิทยา. "กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย ประจำปี 2566," [ออนไลน์]. https://www.tmd.go.th/activity/กรมอตนยมวทยา-ประกาศการเขาสฤดรอนของประเทศไทย-ประจาป-2566. (เข้าถึงเมื่อ: 28 เมษายน 2566).
[4] กรุงเทพธุรกิจ. "ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าหน้าร้อนแข่งเดือด แอร์ลดราคา 40% ชูผ่อนราคาประหยัด," [ออนไลน์]. https://www.bangkokbiznews.com/business/business/1058997. (เข้าถึงเมื่อ: 28 เมษายน 2566).

บทความที่จะทำให้คุณได้รู้ทั่วไป เช่น บทสวดมนต์ วิธีการคำนวณ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ความรู้รอบตัว