วิธีการดึง RSS FEED ข่าวจาก Krungthepturakijวิธีการดึง RSS FEED ข่าวจาก Krungthepturakij

วิธีการดึง RSS FEED ข่าวจาก Krungthepturakij

ในปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลจากเว็บไซต์ สามารถเข้าถึงได้หลากหลายช่องทาง ในบทความนี้จะกล่าวถึงการเข้าถึงข้อมูลแบบ RSS FEED (XML) จาก Krungthepturakij เป็นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอัพเดท ซึ่งบางเว็บต้องการที่จะนำ Content มาแปะไว้ที่ blog หรือ เว็บไซต์ตนเอง ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน โดยขอยกตัวอย่างดังนี้
เว็บไซต์ของท่าน
1. ไม่มี SSL ให้ใช้
http://www.thaigold.info/get_rss_feed.php?url=http://www.bangkokbiznews.com/home/services/rss/finance.xml
2. มี SSL ให้ใช้
https://www.thaigold.info/get_rss_feed.php?url=http://www.bangkokbiznews.com/home/services/rss/finance.xml

ซึ่งลักษณะของข้อมูลที่มีการ Respone กลับมาจะอยู่ในรูปแบบ Xml ซึ่งเราต้องจัดการข้อมูลพวกนั้นให้อยู่ในรูปแบบ String ทั่วไปเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้งานต่อได้
RSS Feed

การนำ Xml ไปใช้งาน สามารถเขียนโค้ดได้ดังนี้ (ขอยกตัวอย่าง ภาษา PHP)
RSS

การเรียกใช้งาน
$bookfunc->getContentBangkokbiznews()
 
$x->channel->item as $entry หมายถึง การเข้า ไปที่ root channel แล้วชี้ pointer ไปที่ element item เพื่อจะดึงเอา Value มาใช้งาน
$entry->link คือ การชี้ pointer จาก element item ไปที่ link เพื่อนำ Value มาแสดงผล
$entry->title คือ การชี้ pointer จาก element item ไปที่ title เพื่อนำ Value มาแสดงผล
$entry->description คือ การชี้ pointer จาก element item ไปที่ description เพื่อนำ Value มาแสดงผล
ในบทความนี้เราหวังว่าท่านจะสามารถนำไปต่อยอด RSS อื่นๆ ได้

บทความที่ให้คุณเข้าใจการเขียนโค้ด เขียนโปรแกรม เกมหลายๆอย่างมากขึ้น