วิธีการดึง RSS สภาพอากาศจาก กรมอุตุนิยมวิทยาวิธีการดึง RSS สภาพอากาศจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

วิธีการดึง RSS สภาพอากาศจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการข้อมูลสภาพอากาศทั้งฟรีและเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก แต่ถ้าถามว่าสภาพอากาศในประเทศไทยผู้ใช้ทั่วไปเลือกดูข้อมูลสภาพอากาศจาก กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหลัก เพราะเป็นข้อมูลที่เผยแพร่โดยองค์กรของรัฐฯ ดังนั้นในบทความนี้เรา ขอยกตัวอย่างการเรียกใช้ข้อมูลสภาพอากาศ(RSS) จากกรมอุตุนิยมวิทยา ดังนี้


ขั้นตอน 1 เข้าเว็บไซต์ https://www.tmd.go.th

สภาพอากาศ
(เลือกตามรูปภาพด้านบน ขอยกตัวอย่างจังหวัดเชียงราย)

ขั้นตอน 2 กดดูข้อมูล XML ตามจังหวัดนั้นๆดังรูป
สภาพอากาศ
 

ขั้นตอน 3 เมื่อกด XML แล้วเว็บไซต์จะแสดงข้อมูล RSS ในรูปแบบ XML ดังรูป
สภาพอากาศ
(ข้อมูลที่เราต้องการ ตามกรอบสีเหลี่ยมสีดำ)

ขั้นตอน 4 ทำการดึงข้อมูลจากรูปแบบ XML เป็น Array เพื่อนำไปต่อยอด ดังรูป
สภาพอากาศ
 

ขั้นตอน 5 ในกรณีที่ต้องการดึงข้อมูลหลายจังหวัด
สภาพอากาศ
(ใช้ loop เพื่อวนใส่ code ของแต่ละจังหวัด สามารถ Download ได้ที่นี่)
เพียงเท่านี้คุณก็สามารถนำไปต่อยอดได้แล้ว อีกอย่างฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วน code ตัวอย่างสามารถ Download ได้ที่นี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความที่ให้คุณเข้าใจการเขียนโค้ด เขียนโปรแกรม เกมหลายๆอย่างมากขึ้น