วิธีคำนวณตารางวา เป็นตารางเมตรวิธีคำนวณตารางวา เป็นตารางเมตร

วิธีคำนวณตารางวา เป็นตารางเมตร

หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าวิธีการคำนวณพื้นที่จากตารางวาหรืองานหรือไร่ ให้เป็น ตารางเมตร ได้อย่างไร ในบทความนี้ขอแนะนำวิธีการคำนวณให้อยู่ในรูปแบบของตารางเมตรดังนี้
พื้นฐานการคำนวณ
1 ไร่ เท่ากับ 4 งาน
1 งาน เท่ากับ 100 ตารางวา
1 งาน เท่ากับ 400 ตารางเมตร
พลิกแพลง
1 ไร่ เท่ากับ 1600 ตารางเมตร (มาจาก 1 ไร่เท่ากับ 4 งาน แต่ 1 งานเท่ากับ 400 ตารางเมตร ดังนั้นแทนสูตรจะได้ว่า 4x400 ตารางเมตร)
1 งานเท่ากับ 100 ตารางวา หรือ 400 ตารางเมตร
ยกตัวอย่าง
สมมุติเรามีที่ดินจำนวน 1 งาน เราจะแบ่งพื้นที่ใช้สอย เช่นปลูกบ้าน,ปลูกผัก เราสามารถคำนวณเป็นตารางวาในการแบ่งพื้นที่ได้แต่บางคนไม่ถนัดการใช้หน่วยตารางวาแต่จะใช้ตารางเมตรแทนก็ทำได้เช่นกัน ด้วยการเทียบบัญญัติไตรยางค์
เราต้องการปลูกบ้านในพื้นที่ 300 ตารางเมตร แล้วพื้นที่ของเราจาก 1 งานจะเหลือเท่าไรก็คิดง่ายๆ
1 งาน เท่ากับ 400 ตารางเมตร
ถ้าใช้พื้นที่ปลูกบ้าน 300 ตารางเมตรก็จะเหลือพื้นที่ ปลูกผักอีก 100 ตารางเมตร
อีกตัวอย่าง
สมมุติเรามีพื้นที่ 3 งาน
- ปลูกบ้าน 100 ตารางวา(400 ตารางเมตร)
เหลือพื้นที่ 200 ตารางวา(800 ตารางเมตร)
- ขุดสระน้ำเลี้ยงปลา 90 ตารางวา(360 ตารางเมตร มาจาก 0.9x400 หารด้วย 1 จะได้ 360)
เหลือพื้นที่ 110 ตารางวา(440 ตารางเมตร มาจาก 440x100 นำค่าที่ได้มาหาร 400 จะได้ 110)

พื้นที่เหลือ 110 ตารางวา หรือ 440 ตารางเมตร สามารถนำไปบริหารจัดการต่อได้ ดังนั้นวิธีการคำนวณนี้เป็นการบอกวิธีการแปลง ตารางวา เป็น ตารางเมตร หรือ ไร่ เป็น ตารางเมตร เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการพื้นที่
 

บทความที่ให้คุณเข้าใจการเขียนโค้ด เขียนโปรแกรม เกมหลายๆอย่างมากขึ้น