เชื่อมต่อ Api ตารางเดินรถของนครชัยแอร์(ที่แสดงในหน้าเว็บไซต์)เชื่อมต่อ Api ตารางเดินรถของนครชัยแอร์(ที่แสดงในหน้าเว็บไซต์)

เชื่อมต่อ Api ตารางเดินรถของนครชัยแอร์(ที่แสดงในหน้าเว็บไซต์)

เนื่องจากทางเราได้รวบรวมข้อมูลตารางเดินรถของนครชัยแอร์ แล้วนำมาทำเป็น api เพื่อให้ใช้ฟรีตามขั้นตอนดังนี้
1. ดึงเที่ยวเดินทางขาไป (  https://www.webapponsite.com/api/a_busrout.php?method=frompoint )
บริษัทนครชัยแอร์

2. นำเที่ยวเวลาไปค้นหาจุดปลายทาง (  https://www.webapponsite.com/api/a_busrout.php?method=topoint&point=ขอนแก่น )
บริษัทนครชัยแอร์

การเชื่อมต่อนั้นสามารถนำไปประยุกต์ได้กับทุก platform โดยตั้งค่าตามตัวอย่างนี้

GET /api/a_busrout.php?method=frompoint
Host: www.webapponsite.com
Accept: application/json
นครชัยแอร์
นครชัยแอร์

 

บทความที่ให้คุณเข้าใจการเขียนโค้ด เขียนโปรแกรม เกมหลายๆอย่างมากขึ้น