การเชื่อมต่อ API เบื้องต้น (Android Studio)การเชื่อมต่อ API เบื้องต้น (Android Studio)

ในบทความนี้จะสอนวิธีการเชื่อมต่อ API เบื้องต้นสำหรับ Android โดยใช้ภาษา Java ซึ่งการเชื่อมต่อแบบที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นวิธีการเชื่อมต่อแบบเก่าแต่ก็ยังสามารถทำงานได้ปกติและมีประสิทธิภาพพอสมควร

การเชื่อมต่อ API เบื้องต้น (Android Studio)
ในบทความโค้ดนี้จะสอนวิธีการเชื่อมต่อ API เบื้องต้นสำหรับ Android โดยใช้ภาษา Java ซึ่งการเชื่อมต่อแบบที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นวิธีการเชื่อมต่อแบบเก่าแต่ก็ยังสามารถทำงานได้ปกติและมีประสิทธิภาพพอสมควร
1. ติดตั้ง org.apache.http.legacy ที่ระดับแอพก่อนเพื่อให้แอพสามารถเรียกใช้ package ของ  apache ได้
เชื่อมต่อ API
2. เราสร้างไฟล์ ConnectAPI.java ขึ้นมา ซึ่ง Code ตัวอย่างนั้นจะมี 2 ประเภทให้เลือกใช้ระหว่าง POST,GET ตามความเหมาะสมของงาน


public class ConnectAPI {
  public String getPOST(String url, List params) {
    StringBuilder str = new StringBuilder();
    HttpClient client = new DefaultHttpClient();
    HttpPost httpPost = new HttpPost(url);

    try {
      httpPost.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(params));
      HttpResponse response = client.execute(httpPost);
      StatusLine statusLine = response.getStatusLine();
      int statusCode = statusLine.getStatusCode();
      if (statusCode == 200) {
        HttpEntity entity = response.getEntity();
        InputStream content = entity.getContent();
        BufferedReader reader_buffer = new BufferedReader
            (new InputStreamReader(content));

        String line;
        while ((line = reader_buffer.readLine()) != null) {
          str.append(line);
        }
      } else {
        Log.e("Log", "Failed to download file..");
      }
    } catch (ClientProtocolException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    return str.toString();
  }

  public static String getGET(String url) {
    StringBuilder str = new StringBuilder();
    HttpClient client = new DefaultHttpClient();
    HttpGet httpGet = new HttpGet(url);
    try {
      HttpResponse response = client.execute(httpGet);
      StatusLine statusLine = response.getStatusLine();
      int statusCode = statusLine.getStatusCode();
      if (statusCode == 200) { // Download OK
        HttpEntity entity = response.getEntity();
        InputStream content = entity.getContent();
        BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(content));
        String line;
        while ((line = reader.readLine()) != null) {
          str.append(line);
        }
      } else {
        Log.e("Log", "Failed to download result..");
      }
    } catch (ClientProtocolException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    return str.toString();
  }
}

3. กลับไปที่ไฟล์หลักที่จะทำการเชื่อมต่อสมมุติเราจะเชื่อมต่อที่ไฟล์ MainActivity.java 
ให้เราสร้าง Object ขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถเรียกใช้ Method เชื่อมต่อ API ที่ไฟล์ ConnectAPI.java


//สร้าง Object
ConnectAPI connectapi = new ConnectAPI();
//Connect แบบ POST


String url = "http://www.connectapi.com/";
List params = new ArrayList();
params.add(new BasicNameValuePair("key1", "value1"));
params.add(new BasicNameValuePair("key2", "value2"));
String result = connectapi.getPOST(url,params);
Toast.makeText(this,result,Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

ในการเชื่อต่อแบบ GET ก็ทำในลักษณะคล้ายๆกันกับ POST แต่แบบ GET จะระบุค่าเข้าไปตาม url เลย


String url = "http://www.connectapi.com/1";
String result = connectapi.getGET(url);

เพียงเท่านี้เราก็สามารถเชื่อมต่อ API ได้แล้วส่วนของการนำค่ามาใช้นั้นโดยส่วนใหญ่ API จะอยู่ในรูปแบบของ JSON เพราะเป็นที่นิยม เราก็สามารถนำ String result มาใช้ประโยชน์ต่อได้

บทความที่ให้คุณเข้าใจการเขียนโค้ด เขียนโปรแกรม เกมหลายๆอย่างมากขึ้น