วิธีการคำนวณ ตารางเมตรวิธีการคำนวณ ตารางเมตร

วิธีการคำนวณพร้อมการหาพื้นที่ จากเซนติเมตรหรือเมตร เป็น ตารางเมตร

การคำนวณหาพื้นที่ของบ้านเพื่อใช้สอยหรือเทพื้น หรืออื่นๆ ส่วนใหญ่ที่นิยมใช้กันคือ หน่วย ตารางเมตร
ดังนั้นในบทความนี้เราขอนำวิธีการคิดหาพื้นที่หน่วยตารางเมตร ดังนี้

การหาพื้นที่หน่วยตารางเมตร นั้น คือการนำ ความกว้าง X ด้วยความยาว แต่อาจจะมีบางท่านที่นึกไม่ออกว่าคำนวณยังไง ดังนั้นเราขอยกตัวอย่างเช่น
กว้าง 1.0 เมตร
ยาว 2.0 เมตร
ตารางเมตร เท่ากับ กว้าง x ยาว
X = A x B
ซึ่ง X แทนด้วย ตารางเมตร
A แทนด้วย ความกว้าง
B แทนด้วย ความยาว
ผลลัพธ์ที่ได้  X = 1.0 x 2.0   จะได้  2 ตารางเมตร

เราขอยกอีกตัวอย่าง เช่น
นายเอต้องการเทพื้นปูนสำเร็จ ที่ห้องนอนสร้างใหม่ นายเอจึงนำเครื่องวัดไปวัด(ตลับเมตร) ได้พื้นที่ 3.5 x 4.5 เมตร
แต่นายเอยังไม่รู้ว่าเป็นกี่ตารางเมตร นายเอจึงได้คำนวณดังนี้
 X = 3.5 x 4.5 ได้เท่ากับ 15.75 ตารางเมตร เมื่อนายเอรู้ตารางเมตรของพื้นที่ห้องนอนแล้ว นายเอก็สามารถนำ ตัวเลขที่ได้จากการคำนวณ (15.75) ไปสั่งปูนมาเทพื้นห้องนอนได้
ในกรณีนี้ไม่รวมความหนา ของพื้นที่เท ซึ่งความหนาจะขึ้นอยู่กับ เจ้าของบ้านโดยปกติแล้วจะอยู่ที่ 7-8 เซนติเมตร
 

บทความที่ให้คุณเข้าใจการเขียนโค้ด เขียนโปรแกรม เกมหลายๆอย่างมากขึ้น