ตรวจสอบการเชื่อมต่อ Internet (android studio) : webapponsite

ตรวจสอบการเชื่อมต่อ Internet (android studio)

ตรวจสอบการเชื่อมต่อ Internet (android studio) ด้วยภาษา Java
ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
คุณสามารถใช้ ConnectivityManager เพื่อตรวจสอบว่าคุณกำลังเชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ตจริงๆหรือไม่ ซึ่งส่วนมากจะนิยมใช้ในกรณีที่ต้องการให้ผู้ใช้งานทราบว่าเครื่องของผู้ใช้งานยังไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจึงไม่สามารถใช้แอพฯได้ (ในกรณีที่ online) โดยทำได้ดังนี้ connect ยกตัวอย่างการใช้งาน connect วิธีการเรียกให้ function ทำงาน ให้คุณเรียกใช้ function checkConnect เช่น Connect เพียงเท่านี้ก็สามารถตรวจสอบการเชื่อมต่อ ก่อนให้เข้าใช้งานแอพฯได้