คำนวณก้อนอิฐ แบบบ้านๆคำนวณก้อนอิฐ แบบบ้านๆ

ก้อนอิฐสร้างกำแพงรั้วบ้าน ผนังห้องนอน ผนังบ้าน แบบบ้านๆ

ถ้าเราต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างผนังหรือก่อกำแพงต่างๆ เราต้องมีการคำนวณเพื่อประมาณการ จำนวนของก้อนอิฐ เพื่อไม่ให้สั่งเกินหรือขาดจนเกินไป โดยบทความนี้จะเสนอการคำนวณจำนวนอิฐแบบบ้านๆและง่าย ดังนี้

สมมุติเราต้องการก่อผนังห้องนอนขนาด 4x3 ม.(12 ตารางเมตร) ด้วยอิฐมวลเบา ขนาด 0.6x0.2 ม. (0.12 ตารางเมตร)
อันดับแรก เราคำนวณผนัง 1 ด้านก่อน
    โดยคำนวณ 12/0.12 = 100 ก้อน ซึ่งมาจาก นำขนาดผนังหารด้วยขนาดอิฐมวลเบา

อันดับสอง คำนวณผนังอีก 2 ด้านโดยใช้สูตรเดิม คือ ขนาดผนังหารด้วยขนาดอิฐมวลเบา
ตอนนี้ ผนัง 3 ด้านใช้อิฐจำนวน 300 ก้อน (ยังไม่หักช่องทำหน้าต่าง)

อันดับสาม คำนวณผนังด้านที่ทำช่องประตู ซึ่งโดยทั่วไปขนาดประตูจะมีขนาด 0.8x2 เมตร(1.6 ตารางเมตร)
ให้เรานำขนาดผนังไปลบกับขนาดประตูจะได้ 12-1.6 = 10.4 ตารางเมตร หลังจากนั้นนำ 10.4/0.12 = 87 ก้อน

ตอนนี้เราคำนวณผนังทั้ง 4 ด้านแล้วจะใช้ก้อนอิฐจำนวน 387 ก้อน(ยังไม่หักช่องหน้าต่าง)
ทีนี้เราหักช่องทำหน้าต่าง โดยทั่วไปแล้ว
หน้าต่างจะใช้ขนาด 0.6x1.1 ม. (0.66 ตารางเมตร)
จำนวน 2 บาน (0.66x2 = 1.32 ตารางเมตร)
เรานำเอา 1.32 มาหาร 0.12 เพื่อจะได้นำไปหักออก (1.32/0.12 = 11 ก้อน)

อันดับสุดท้ายให้เรานำ 387 มาลบ 11 ก้อน(หน้าต่าง) แทนค่าจะได้ (387-11 = 376 ก้อน)

สรุป ถ้าเราทำห้องขนาด 4x3 เมตร(12 ตารางเมตร) จะใช้อิฐมวลเบาจำนวน 376 ก้อน
เราสามารถนำไปคำนวณเพื่อต่อยอดได้


   

บทความที่จะทำให้คุณได้รู้ทั่วไป เช่น บทสวดมนต์ วิธีการคำนวณ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ความรู้รอบตัว